Lääne-Virumaa Keskraamatukogu RVL juhend

Raamatukogudevaheline Laenutus (RVL)

EESMÄRK

Raamatukogudevahelise laenutuse eesmärk on teha lugejale kättesaadavaks ka need kodu- ja välismaised teavikud, mis raamatukogus puuduvad.

RVL teel on võimalik tellida teavikuid ajutiseks kasutamiseks ja koopiaid, mis tagastamisele ei kuulu.

ÜLDSÄTTED

Käesolev juhend sätestab RVL teel teavikute ja artiklite koopiate tellimise, laenutamise ja saatmise korra Lääne-Virumaa Keskraamatukogus, edaspidi (LVKRK)

1. Mõisted

 • tellija – teine raamatukogu, LVKRK lugeja
 • täitja raamatukogu – tellimust täitev raamatukogu
 • kasutaja - RVL teenust tellinud lugeja 

2. RVL teenus LVKRK-s:

 • Teavikute ja artiklite koopiate tellimine teistest Eesti ja välismaa raamatukogudest
 • Teavikute laenutamine ja artiklite koopiate tegemine LVKRK kogudest

3. RVL teenuse maksumus:

 • Tellimuse saatmis- ja tagastamiskulud ja tellitud koopiate maksumuse tasub tellija vastavalt  täitja  raamatukogu teenuse hinnakirjale. (tasuta saadavad teavikud  RR ja TÜ raamatukogu, tellija tasub tagastamiskulud).
 • LVKRK kogudest tellitud teavikute saatmis- ja tagastamiskulud tasub tellija Eesti Posti hinnatariifide alusel. Koopiate maksumuse aluseks on Rakvere Linnavalitsuse poolt kehtestatud  paljundustööde hinnakiri. (link)
 • Lääne-Viru maakonna raamatukogudele  toimub RVL teenus valdavalt käsiposti teel või tasub tellija postikulud

4. Tellimuse eest tasumine.

 • Kasutaja tasub tellimuse eest vastavalt tellimust täitnud raamatukogu hinnakirjale ja saab raamatukoguhoidjalt selle kohta kviitungi. (Arveldamine toimub sularahas, kaardimakse pole hetkel võimalik)
 • Tellija raamatukogule esitatakse kord kvartalis RVL teenuste postikulu arve.

5. LVKRK-st tellitud teavikuid on lubatud laenutada koju. Teavikute laenutähtaeg  raamatutel ja vanematel ajakirjadel  on 21 päeva, helikandjatel 5 päeva.

6. Posti teel saadavad ja tagastatavad raamatud pakitakse turvapakendisse, selle maksumuse tasub tellija.

7. Tellimine. Tellimusvorm.

 • Teavikuid tellitakse kasutaja tellimuse alusel. Tellimust võib esitada elektrooniliselt (Tellimisvorm ), e-posti,  telefoni või faksi teel.
 • Tellimusi vormistatakse LVKRK kõigis osakondades.
 • Tellitud teaviku saabumisest teavitatakse lugejat e-posti või telefoni teel.
 • Raamatukogutöötaja
  • Kontrollib ja täpsustab tellitava teaviku bibliograafilised andmed, leidumuse Lääne-Virumaal või teiste raamatukogude elektronkataloogis. (URRAM; RIKS; ESTER.)
  • Informeerib kasutajat, millisest raamatukogust on võimalik teavikut saada, millised on meie ja tellimust täitva raamatukogu RVL teenuse tingimused. Lepib kokku, millisest raamatukogust teavik tellitakse.
 • Tellimus edastatakse samal päeval elektronposti teel
 • Kui laekub tellimus meie raamatukogu teavikule millel on järjekord, informeeritakse tellijat järjekorrast, võimalikust tagasisaabumise ajast ja tellija soovil pannakse ta ootejärjekorda või tagastatakse tellimus tellija raamatukogule.
 • Laenutähtaega saab pikendada, kui sellele teavikule ei ole nõudlust teiste lugejate poolt. Pikendamise võimaluses lepitakse kokku eraldi.
 • Välja saadetava raamatu vahele pannakse tagastamistähtaeg, mis on vastavuses meie raamatukogu kasutamise eeskirjas näidatud laenutähtajaga ning tagastamisaadress. 
 • LVKRK-st laenutatakse RVL-i teel  kõiki kogudes olevaid teavikuid, v.a. teatmeteosed, mille staatuseks on „kohalkasutus”.
 • Tellitud teaviku kaotamise või rikkumise korral asendab tellija – lugeja selle sama teavikuga või tasub teaviku  maksumuse vastavalt täitja raamatukogu poolt määratud hinnale.