Lugejaks registreerimine

lugejapilet

Lugejaks vormistada on võimalik kõikides raamatukogu teeninduspunktides.

Raamatukogu lugejaks registreeritakse isikut tõendava pildiga dokumendi alusel. Esmakordsel registreerimisel täidab ja allkirjastab lugeja registreerimislehe. Registreerimislehe saab välja printida allolevalt lingilt või täita raamatukogus kohapeal.

Lugejale väljastatakse nimeline lugejapilet. ID-kaardi olemasolul lugejapiletit ei anta ja raamatukogu kasutamine toimub ID-kaardi alusel. Lugejapilet o­n tasuta. Lugejapileti kasutamise eest vastutab selle omanik.

Raamatukogu külastades peab kaasas olema lugejapilet või ID-kaart.

Eelkooliealised lapsed ja algklasside õpilased registreeritakse lugejaks lapsevanema või eestkostja kirjalikul nõusolekul. Selleks täidab lapsevanem (või eeskostja) allkirjastatud registreerimislehe. Registreerimislehte saab täita raamatukogus või välja printida ja eelnevalt täita allolevalt lingilt.


Registreeri lugejaks ja täida REGISTREERIMISVORM.

Pane tähele! Registreerides vormi kaudu ei saa lugejaks automaatselt, vaid alles peale seda, kui raamatukoguhoidja on sisestanud lugeja andmed andmebaasi.  Tulles esimest korda peale lugejaks vormistamist raamatukogusse, tuleb anda allkiri registreerimislehele. Kahjuks lugejaportaalis Urram interneti teel ise lugejaks registreerimise võimalus puudub.

PRINTIMISEKS:

Täiskasvanule: REGISTREERIMISLEHE BLANKETT

Lapsevanemale: LAPSE REGISTREERIMISLEHE BLANKETT

Teise isiku nimele laenutamiseks VOLIKIRI 

Isikuandmete kustutamise avaldus