2020. aasta raamatukogutöötajate täienduskoolitused Lääne-Virumaa Keskraamatukogus

16.09.2020

Strateegilise kavandamise tööriistad raamatukogude tegevuse korraldamisel

Lektor: Jorma Sarv: https://www.creativitylab.ee/about-us/jorma-sarv 

Koolituspäeva ajakava ja teemad:

9:30 Sissejuhatus: „Mis kasu on raamatukogul strateegilisest kavandamisest“

10:00 Missiooni, visiooni ja väärtuste sõnastamine

11:30 paus

11:45 Tegevuskeskkonna hindamine: sisekeskkonna ja väliskeskkonna tegurid, olulised faktid ja sihtrühma analüüs. 

13:00 lõunapaus

13:45 Strateegia teemade liigendus ja eesmärkide sõnastamine. Mõõdikud, ülevaade eesmärkide täitmisest. 

14:45 Võtmetegevuste sõnastamine.

15:15 paus

15:30 Lühikese riskianalüüsi koostamine 

16:00 Kuidas korraldada strateegia sidumine igapäevaste töökavadega?

16:30 Strateegia elluviimise jälgimine, selle uuendamine ja ajakohastamine

16:45 Koolituspäeva lõpp

 

27.10.2020

Hea teeninduse põhitõed ja väljakutsed

Lektor: Jaana Susanna Liigand-Juhkam https://arikano.ee/ 

 

26.11.2020

Noored ja internet: sotsiaalsed riskid ja võimalused

Lektor: Maria Murumaa-Mengel (Tartu Ülikool)

 

Koolitused toimuvad koostöös Ida-Virumaa ja Järvamaa raamatukogudega.

Koolitusi toetab Eesti Vabariigi Kultuuriministeerium raamatukogude arendamise programmist.