Statistikat

2021. aastal oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 5789 (2020: 6081) registreeritud lugejat, lastest raamatukogukasutajaid oli 27%.

Raamatukogu külastati 73 000 (2020: 68 000) korda, mis on keskmiselt 260 külastust päevas.

Raamatukogust laenutati kaasa 150 000 (2019: 154 000) teavikut, see on päevas keskmiselt 535 teavikut. Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 26 teavikut, millest 24 olid raamatud.

Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 4266 (2020: 4182)) teavikut, aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 104 554 teavikut.