Statistikat

2022. aasta oli raamatukogu jaoks hea aasta - oli möödunud aastast rohkem kasutajaid, kojulaenutusi ja külastusi. Rohkem kasutati ka raamatukappi.

Oluliselt vähenes aga saabunud eksemplaride hulk (pea 500 eksemplari).


2022. aastal oli Lääne-Virumaa Keskraamatukogul 5956 (2021.a 5789) registreeritud lugejat, lastest raamatukogukasutajaid oli 27,6%.

Raamatukogu külastati 85 000 (2021.a 73 000) korda, mis on keskmiselt 296 külastust päevas.

Raamatukogust laenutati kaasa 154 000 (2021.a 150 000) teavikut, see on keskmiselt 536 väljaannet päevas. Iga lugeja laenutas aastas keskmiselt 26 väljaannet.

Raamatukogu kogudesse lisandus aasta jooksul 3774 (2021.a 4266) väljaannet, aasta lõpuks oli raamatukogu kogudes 99 936 väljaannet.