Raamatukogu nõukogu

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Nõukogu moodustab Rakvere linnavolikogu. Nõukogul on õigus teha ettepanekuid raamatukogu tegevuse kavandamiseks ja analüüsimiseks ning raamatukoguteeninduse paremaks korraldamiseks.

Nõukogu on viieliikmeline. Liikme volituste tähtaeg on kolm aastat.

Nõukogu istungid toimuvad vastavalt vajadusele, kuid mitte harvem kui kaks korda aastas. Nõukogu istungitest võtab sõnaõigusega osa raamatukogu direktor.


 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu Nõukogu liikmed (Rakvere linnavolikogu otsus 22. mai 2019 nr 36):

  • Tauno Toompuu - nõukogu esimees
  • Agnes Niinelaid
  • Urmas Lennuk
  • Riina Rohtung
  • Tiina Rumm