Avalik arutelu "Kuidas luua elurikast keskkonda linnas ja maal?"

elurikas keskkond5. novembril, algusega kell 15.00 arutleme raamatukogu saalis teemal, kuidas luua elurikast keskkonda linnas ja maal.

Arutelu juhivad Karin Bachmann, Merle Karro-Kalberg ja Anna-Liisa Unt, Tartu 2024 Euroopa kultuuripealinna projekti Kureeritud Elurikkus idee autorid.

Eesti inimarengu aruanne „Linnastunud ühiskonna ruumilised valikud“ uuris, milline on elukeskkonna ja ümbritseva ruumi mõju inimese heaolule ning milline on inimese suhe looduskeskkonnaga linnas ja maal. „Koduümbruse rohealad parandavad Eesti inimeste elukvaliteeti, kuid avaliku ruumi kujundamisel nende tervise- ja
sotsiaalset mõju sihipäraselt ei arvestata“, tõdetakse aruandes.

Miks peaksime pöörama oma elukeskkonnale ja selle planeerimisele rohkem tähelepanu? Milleks vajame elurikkust linna ja maale? Milline on elurikas keskkond ja kuidas seda saavutada? Mida saab igaüks teha, et elurikkust linna ja maale juurde tuua või seda hoida?

Loeng toimub koostöös Tartu 2024, www.tartu2024.ee. Korraldavad Eesti Koostöö Kogu, Rakvere Linnavalitsus ja Lääne-Virumaa Keskraamatukogu.

Sissepääs vaba ning oodatud on kõik huvilised.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal