Kodukord

Kinnitanud Kaili Õunapuu-Seidelberg, LVKRK direktor 14. november 2013

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kodukord

(1) Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ruumidesse on keelatud siseneda alkoholi-, narkootilises või toksilises joobes või psühhotroopse aine mõju all oleval külastajal.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua ohtlikke aineid, määrivaid ja lehkavaid esemeid.

(3) Raamatukogu külastaja ei tohi lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada kaaskülastajaid või rikkuda mistahes muul viisil avalikku korda, seahulgas eksida üldtunnustatud tavade ja heade kommete vastu, solvata oma käitumisega inimväärikust ja ühiskondlikku moraalitunnet ega muul moel häirida teisi raamatukogu külastajaid.

(4) Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu hoonet ning inventari (teavikud, mööbel, tehnikavahendid) ning kasutada lifti ebaotstarbekalt. Raamatukogule tekitatud kahju kuulub hüvitamisele.

(5) Punktides 1-4 toodud rikkumise korral on raamatukogu töötajatel õigus külastajat mitte teenindada.

(6) Raamatukogus on videovalve ning teavikute kaitseks elektrooniline kaitsesüsteem, raamatukogu töötajatel on õigus paluda turvavärava aktiveerumisel külastajal kaasas olevate esemete ettenäitamist.

(7) Väärtuslikud esemed (rahakott, mobiiltelefon jms) on soovitav külastajal endaga teenindusruumidesse kaasa võtta. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

(8) Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

(9) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-posti, kirja või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendavad teenindusosakonna juhataja ning laste- ja noorteosakonna juhataja.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal