Lugejauuringu kokkuvõte 2023

Käesoleva aasta märtsist aprillini toimunud lugejauuring oli esmakordselt ülemaakondlik ning toimus kõikides Lääne-Viru maakonna rahvaraamatukogudes üheaegselt. Eesmärk oli saada kasutajatelt tagasisidet hetkeolukorra kohta ja vastavalt tagasisidele teenuseid parandada ja arendada.

Kuna keskraamatukogu erineb teistest väiksematest raamatukogudest nii mitmeski mõttes, ning soovisime vastuseid konkreetsetele teemadele nagu näiteks värkstuba ja tööriistade laenutamine, oli keskraamatukogu küsimustik erinev. 

Siinolev kokkuvõte puudutab Lääne-Virumaa Keskraamatukogu küsitluse vastuseid. Kokku oli 644 vastajat.

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal