23 aastat Looduse kalendrit

Näitusel raamatukogu 1. korrusel näeb 9. juunini väljapanekut kalendritest.

„Looduse kalendrit“ on Eesti Geoloogiateenistus (varem Eesti Geoloogiakeskus) välja andnud juba 23 aastat. Sama kaua on selle koostamises osalenud geoloog Kalle Suuroja.
Igal aastal on kalender keskendunud erinevale teemadele – Põhja-Eesti klint, joad, meteoriidikraatrid, rändrahnud, kivimid, põhjavesi jne.
Viimane, 2023. aasta kalender on pühendatud Eesti soodele.

KALLE SUUROJA
Kalle-Mart Suuroja (s. 1945) on Eesti tuntuim geoloog-kaardistaja, meteoriidikraatrite uurija ja väsimatu geoloogia populariseerija.
Ta lõpetas Tartu Ülikooli geoloogia osakonna 1969 ja asus tööle Eesti Geoloogia Valitsusse / Eesti Geoloogiakeskusesse / Eesti Geoloogiateenistusse, kus tema põhitööks on olnud geoloogiline kaardistamine. Kaardistamistööde käigus avastas ta Kärdla ja Neugrundi meteoriidikraatri struktuurid ja kirjutas magistri- ja doktoritöö nende meteoriidikraatrite ehituse uurimisest. 1997.a koostati tema juhtimisel Eesti aluspõhja geoloogiline kaart mõõtkavas 1:400 000 koos seletuskirjaga. Samuti tuntakse teda, kui Kärdla mineraalvee avastajat ning Eesti rändrahnude, maavarade (põlevkivi, lubjakivi, graniit, mineraalvesi, polümetallid) ja tektooniliste nähtuste (rikked, kerked, pealenihked ning glatsiotektoonika) innustunud uurijat.


Geoloogi töö kõrvalt korraldas ta Arbavere välibaasi (rajati 1972) väljaehitamist ja puursüdamike hoidu.
Suuroja on osalenud paljudel geoloogilistel ekspeditsioonidel ja avaldanud rohkelt teadusartikleid rahvusvaheliselt tunnustatud väljaannetes. Ta on kirjutanud loodust tutvustavaid artikleid, lühijutte, raamatuid, novelle ja kuuldemänge ning on ka Saaremaa meteoriidikraatri teket kajastava filmi „Kaali saladus“ kaasstsenarist. Ta on aidanud koostada Eesti kivimeid tutvustavaid ekspositsioone ja koolide õppekogusid. Kalju Suuroja ettekanded on oodatud erinevatel üritustel ja Looduse Omnibussi retkedel. Ligi 25 aastat korraldas ta Eesti Geoloogiakeskuse iga-aastast Aprillikonverentsi.
Tekst: Anne Põldvere (https://www.looduskalender.ee/)

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal