Kodukord

Kinnitanud Kaili Õunapuu-Seidelberg, LVKRK direktor 14. september 2023

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu kodukord

(1) Lääne-Virumaa Keskraamatukogu (edaspidi raamatukogu) ruumidesse on keelatud siseneda joobes külastajal.

(2) Raamatukogu ruumidesse on keelatud tuua ohtlikke aineid, määrivaid ja lehkavaid esemeid.

(3) Raamatukogu külastaja ei tohi lärmata, kasutada ebasündsaid väljendeid, tülitada või solvata kaaskülastajaid ning rikkuda mistahes muul viisil avalikku korda ega muul moel häirida teisi raamatukogu külastajaid.

(4) Keelatud on rikkuda, määrida ja lõhkuda raamatukogu hoonet ning inventari (väljaanded, mööbel, tehnika) ning kasutada lifti ebaotstarbekalt. Raamatukogule tekitatud kahju kuulub hüvitamisele.

(5) Punktides 1-4 toodud rikkumise korral on raamatukogu töötajatel õigus külastajat mitte teenindada ning paluda raamatukogust lahkuda.

(6) Raamatukogus on teavikute kaitseks elektrooniline kaitsesüsteem, raamatukogu töötajatel on õigus paluda turvavärava aktiveerumisel külastajal kaasas olevate esemete ettenäitamist.

(7) Väärtuslikud esemed (rahakott, mobiiltelefon jms) on soovitav külastajal endaga teenindusruumidesse kaasa võtta. Raamatukogu ei vastuta valveta jäetud esemete eest.

(8) Raamatukogus külastajate ja töötajate pildistamiseks on vajalik raamatukogu nõusolek (va pildistamine avalikel sündmustel). Ilma nõusolekuta ja isiklikuks kasutamiseks tohib pildistada ja filmida ainult ennast ja enda pereliikmeid, teisi inimesi nende nõusolekul sh nii, et teised külastajad, raamatukoguhoidjad ning t arvutiekraanide sisu ei jää pildile.

(9) Ohuhäire korral tuleb hoonest lahkuda, järgides raamatukogutöötajate suuniseid ja evakuatsiooniplaani.

(10) Ettepanekuid, arvamusi ja pretensioone võib esitada kas raamatukogus kohapeal, e-posti, kirja või telefoni teel. Teenindusega seonduvaid pretensioone lahendab teenindusjuht.