Avaliku internetivõrgu kasutamise eeskiri

Lääne-Virumaa Keskraamatukogu arvutitöökohtade ja traadita andmesidevõrgu (WiFi) kasutamise eeskiri

Kinnitatud Lääne-Virumaa Keskraamatukogu
direktori 26.11.2019.a
käskkirjaga nr 1-1/

1. WiFi leviala on avatud tasuta kasutamiseks üle kogu raamatukogu. 

2. Raamatukogu arvutitöökohtade kasutaja esitab teenuste kasutamiseks isikut tõendava fotoga dokumendi või talle kuuluva lugejapileti.

3. Arvutitöökohtade kasutaja järgib turvalise internetikasutuse reegleid ja head tava ning teavitab tekkinud probleemidest raamatukogutöötajat.

4. Kui kõik arvutitöökohad on hõivatud, siis uue kasutaja saabumisel on raamatukogutöötajal õigus lõpetada üle ühe tunni kestnud arvutitöökoha kasutus.

5. Pärast arvuti kasutamise lõpetamist sulgeb kasutaja kõik enda poolt käivitatud programmid ning kustutab salvestatud failid.

6. Kasutajal ei ole lubatud arvuti taaskäivitamine ja väljalülitamine, arvuti konfiguratsiooni muutmine, programmide installeerimine, riist- ja tarkvara rikkumine.

7. Kasutajal ei ole lubatud mängida julmust ja vägivalda õhutavaid arvutimänge ning külastada vaenu õhutavaid ja ebasündsa sisuga veebilehti.

8. Raamatukogu ei säilita kasutajate poolt salvestatud faile.

9. Raamatukogu ei vastuta kasutajate poolt internetis sooritatud toimingute tagajärgede eest.

10. Raamatukogutöötajal on õigus käesoleva kasutuseeskirja rikkumise korral katkestada kasutajal arvutitöökoha kasutamine ning piirata arvuti kasutamise õigust.


Tasuliste teenuste hinnad