Pildi sisse minek

Kunstiprojekt 3. klassidele

Miks sündis selline projekt?

Kaasaegne maailm muutub üha enam pildikeskseks, kusjuures need pildid on valdavas enamuses liikumises. Üldhariduskooli kunstiõpetuse ainekavas puudub täielikult lasteraamatute illustratsiooni ja illustraatoreid puudutav teemakäsitlus.  Ainekavale lisatud näidistunnikavas on pööratud tähelepanu vaid Ellen Niidu värssloole „Suur maarlitöö“, et selgitada lastele värvide segamise võlu. Poleks ju midagi loomulikumat, kui  lapse esimesed kokkupuuted kunstiga algaksid just piltide uurimisega lasteraamatutes. Ka piltide lugemise oskust tuleb õppida ja arendada, sest pilt on ühtlasi sõnum.

Mida pakume?

Kutsume 3. klasside õpilasi  raamatukogu pilditundi rändama mööda eesti raamatukunstnike loodud pildimaailmu. Pilditundide kavandamisel oleme lähtunud eesmärgist, et lastel oleks võimalik tutvuda erinevate autorite teostega, et oleks tegemist mänguliste ülesannetega ning annaks võimaluse otsida, avastada ja tegutseda. Nii sündis kunstnikele küllamineku mäng: umbes paarikümne eesti kunstniku raamatud on välja seatud kunstnike kaupa "pesadesse" ja lapsed kulgevad ühe kunstniku juurest teise juurde (nö käivad kunstnikel külas) ja saavad iga kord mingi uurimisülesande, mis tuleb külastatava kunstniku raamatute põhjal lahendada.
  • Püüame leida inimeste maailma kuuluvate detailide kasutamist loomade puhul, realistliku ja fantaasiamaailma erinevusi ja detaile, mis loovad salapära, tekitavd kõhedust või ajavad naerma.
  • Vaatleme kunstnike värvikasutust.
  • Otsime näiteid tähtsuse-perspektiivi kasutamise kohta.
  • Otsime raamatutest kummalisi fantaasiaolendeid.
  • Uurime, kuidas on piltidel kujutatud liikumist.
  • Üritatame tuvastada, millist kunstivahendit on kunstnik kasutanud.
  • Otsime põneval moel raamitud pilte, taustata pilte ja katkestatud pilte.
  • Tõlgendame kunstnike kujundatud pildilugusid, fantaseerime pildilt välja jääva tegevuse teemadel.

Kodutööd pildiraamatute ainetel ja eeskujul

Kõik projektiklassid saavad pilditunnist kaasa meie koostatud ülesandelehed loovülesannetega, mida lahendada edaspidi koolitundides või kodus, et ise katsetada teksti juurde pildi loomise põnevat kunsti. Kui selle tulemusena valmib näituse jagu loovtöid, siis oleme valmis neid raamatukogu lasteosakonnas ka teistele vaatamiseks välja seadma.

Kunstitund kunstnikuga

Projekti kolme aastaringi kestel on tänu Hasartmängumaksu Nõukogu toetusele käinud kõige agaramalt projektis osalenud klasside lastel külas paljud raamatukunstnikud: Piret ja Jüri Mildeberg, Kertu Sillaste, Tiia Mets, Ulla Saar, Gerda Märtens. Marion Undusk, Ülle Meister, Katrin Ehrlich, Rakvere oma kunstnikud Riho Hütt ja Alge Sard ning kirjanik Sulev Oll. Kunstnikud on rääkinud kohtmistel oma kunstnikuteest, selgitanud, kuidas sünnivad raamatusse pildid ja sellele on järgnenud kunstitund kunstnikuga ehk mingi loovülesande teostamine kunstniku juhendamisel. Meie mõte on liikunud selles suunas, et edaspidi võiks olla lastel võimalus kohtuda üheaegselt nii kirjaniku kui kunstnikuga, et saada aimu loomeprotsessist tervikuna ning teksti ja pildimaailma koosmõjust. Võimalus kohtuda raamatu loojatega  on nö „kirsiks meie pildiprojekti tordil“ ja sõltub projekti rahalisest toetusest.

Kunstnikud õhutavad kunsti tegema

Projekti „Pildi sisse minek“ kolmandal aastal jõudsime mõtteni koondada laste jaoks raamatukogu kodulehele valiku kunstnike poolt koostatud töölehti või ideelehti loomingulisteks kunstikatsetusteks. Valik on üha täienev.
Töölehed leiab vasakust tulbast.
Projekti tutvustav esitlus.

logo valge ©2016 Lääne-Virumaa Keskraamatukogu

Please publish modules in offcanvas position.