Kõnninäidend "a play in walks" - Baltoscandal 2022

NB! Baltoscandal on selleks korraks läbi, kuid kõnninäidendi raamatud raamatukogus endiselt saadaval! Raamatu (tasuta!) iseseisvaks jalutuskäigiks leiad Raamatukogu fuajeest. 

[eesti keeles]
Ettepanekud kirjapandud liikumisteede etendamiseks. Kõnninäidendi lugemise juhised.
Sa saad raamatu ehk kutse teistmoodi kõndida ja lugeda. Kutse kirjutada erinevate kehade linn-tekst. Kutse olla nii Rakvere pealtvaataja, näidendi tegelane kui ka esineja. Sa saad raamatu, milles on kolm stsenaariumit ehk kolm jalutuskäiku:
Koos-kõnd Hoolega,
Koos-kõnd Mitte- / Kuulujaga,
Koos-kõnd Puutumatusega.
Iga stsenaarium jutustab afektiivseid ettekujutusi linnast. Koos esitatakse arhiiv Rakveres olemise viisidest. Arhiiv sisaldab järgmisi jagatud jalutuskäike:
*kohalikud, kes määratlevad Rakveret oma koduna,
*kogukonnatöö kaudu linnaga sõbrunenud asukad,
*uued tulijad, kes sõja eest varjupaika otsivad,
*puud, mis koduks tervetele ökosüsteemidele,
*kivid, mis annavad tunnistust tuhandete aastate pikkusest ajaloost,
*ja tuul, kes meie marsruute juhatas.
Raamatut saad Rakveres viibides igal Sulle sobival ajal jalutada-lugeda. Jalutuskäikudel ei ole etteantud kestust.
Vastutasuks raamatu eest palume anda oma panus linna afektiseisundite kollektiivarhiivi. Midagi oma taskust või linnatänavatelt. Ära muretse, raamatule järgi minnes saab kõik selgemaks.
Jalutuskäigule minnes soovitame kaasa võtta: kõrvaklapid, internetiühendusega telefon, mugavad jalanõud, vihmavari või vihmamantel (alternatiivreaalsuse ilma jaoks: päikesemüts).
Raamat on saadaval kolmes keeles: eesti, inglise, ukraina

[in English]
(for free)

You receive a book – an invitation to walk and read differently. To write the city-text with different bodies. To be both the Spectator and the Performer of Rakvere – the Walker.
The book offers you three scripted walks, “Walk-with Care”, “Walk-with Not / Belonging” and “Walk-with Stillness”. Each of them narrates condensed affective perceptions of the city. Together they perform an archive of the ways to be in Rakvere.
The archive includes shared walks-with:
*the locals who define Rakvere as their home,
*the dwellers who befriended the city through community work,
*the newcomers who came here, looking for a shelter from the war,
*the trees who host the whole ecosystems,
*the rocks who bear witness to thousands of years of history,
*and the wind who was directing our routes.
After you receive the book, you can walk-read it at any time suitable for you while being in Rakvere. There is no predefined duration for the walks.
In exchange for the book, we kindly ask you to contribute to the collective archive of affective states of the city. This could be done on the spot when you pick up your copy.

When you depart on a walk, we recommend having with you: a pair of headphones, a phone with internet access, comfortable shoes, an umbrella or a raincoat (for alternative reality weather: sun hat).
Book is available in three languages: Estonian, English, Ukrainian

[українською]
(безкоштовно)
Ви отримуєте книгу – запрошення до інакшої прогулянки, інакшого читання. До написання міста-тексту інакшими тілами. До ролі Глядача та Виконавця Раквере – ролі Того, хто прогулюється.
Книга пропонує три пʼєси-прогулянки: “Прогулянка-з Турботою”, “Прогулянка з Не- / Приналежністю”, “Прогулянка-з Непорушністю”. Кожна з них оповідає згущені афективні сприйняття міста. Разом вони виконують архів способів буття в Раквере.
Архів складається з прогулянок-з
*місцевими, які визначають Раквере, як свій дім,
*мешканцями, які потоваришували з містом через громадську діяльність,
*новоприбулими, які опинилися тут через пошуки прихистку від війни,
*деревами, які містять у собі цілі екосистеми,
*каменями, які є свідками тисячолітньої історії,
*та вітром, який спрямовував наші маршрути.
Після того, як ви отримаєте книжку, ви можете піти на прогулянку-читання в будь-який зручний для вас час, поки ви в Раквере. Прогулянки не мають визначеної тривалості.
В обмін на книжку ми просимо вас долучитися до колективного архіву афективних станів міста. Це можна буде зробити на місці, коли ви забиратимете свою копію.
Для прогулянки ми рекомендуємо мати із собою: навушники, телефон із доступом до інтернету, зручне взуття, парасольку або ж дощовик (для альтернативної погоди: капелюха).
Книжки доступні трьома мовами: англійською, естонською та українською

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal