Osale uuringus!


RaRa OsaleUuringusMillised on sinu senised kogemused raamatukogudega? Millal viimati e-raamatukogus käisid?

Viime koos Rahvusraamatukoguga läbi uuringut, et mõista paremini Eesti inimeste harjumusi ja eelistusi seoses raamatute laenamise ning e-kataloogide kasutamisega.

Meil on sulle mõned küsimused, mille vastamiseks ei kulu rohkem kui 4-5 minutit.

Küsimustiku leiad siit: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=et 

Aitäh vastamast!

TAKE PART IN THIS STUDY!

What is your experience with libraries like so far? When was the last time you visited an e-library?

Together with the National Library (Rahvusraamatukogu) we are conducting a survey to better understand the habits and preferences of Estonian people in relation to borrowing books and using library e-catalogues.

We have some questions that won’t take more than 4-5 minutes to answer.

You can find the questionnaire here: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=en 

Thank you for answering!

 

ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В ИССЛЕДОВАНИИ!

Каков ваш опыт взаимодействия с библиотеками? Когда вы в последний раз пользовались электронными услугами библиотеки?

Совместно с Эстонской Национальной Библиотекой мы проводим исследование, чтобы понять каковы предпочтения и ожидания жителей Эстонии относительно услуг библиотеки и какова ситуация с использованием электронного каталога.

Просим ответить на несколько вопросов, которые не займут более 4-5 минут. Опросник найдёте здесь: https://rethinkers.limesurvey.net/488698?lang=ru 

Заранее спасибо за ответы!

Raamatukogu tuleb koju!

Koduteenindus

Individuaalne arvutikoolitus

Koolitus

Raamatukoguhoidja loeb

Lugemispäevik

Kirjanduslik jalutuskäik Rakveres

Kirjanduslikud paigad Lääne-Virumaal